Poutní slavnost v Letinech

//Poutní slavnost v Letinech

Poutní slavnost v Letinech

2.7.2017

Mše svatá bude slavena
v místním kostele sv. Prokopa
v neděli
2. července 2017
v 10:00 hodin
Po skončení mše bude krátká ukázka varhanní hudby od Marie Pochopové z Prahy

Při této příležitosti bude možné zakoupit knihy Karmelitánského nakladatelství

2017-06-29T09:46:20+00:00