Zabijačka

//Zabijačka

Zabijačka

24.2.2018

Zveme Vás na pivovarskou zabijačku. Začátek ve 14:00.

Zabijačkové hody s komentovanou ukázkou výroby a zpracování vepřového masa.
V průběhu akce drobné ochutnávky a prodej masných výrobků. (jelítka, jitrnice, škvarky, sádlo, uzená žebra atd.)

2018-01-29T12:12:58+00:00